Plahvatusohtlik

Mis on RDX täisvorm?
RDX (lühend sõnadest "Research Department eXplosive" või "Royal Demolition eXplosive") on muude nimetuste hulgas (vt jaotist Nimi) orgaaniline ühend v...
Mis on lõhkeaine?
Mida peetakse lõhkeaineks?Mis on lõhkeaine ja kuidas see töötab?Mis on lõhkeained keemias?Mis on plahvatusohtlik?Miks on kirsipommid ebaseaduslikud??...
Millised gaasid plahvatades häält teevad?
Mis teeb plahvatuses müra?Millised gaasid põhjustavad plahvatuse?Mis on kõige plahvatusohtlikum gaas?Mis gaas põhjustab tulekahju plahvatuse?Mis on h...
Mis põhjustab erinevust vaikse ja plahvatusohtliku purse vahel?
Vaikse ja plahvatusohtliku purske erinevus seisneb ränidioksiidi sisalduses. Vaikse purske korral on magmas vähe ränidioksiidi, mis võimaldab magmal õ...