Funktsionalist

Mis on funktsionalistlik abielu teooria?
Struktuur-funktsionalistlik vaatenurk, abielu ja perekond on ühiskonna põhiline ehituskivi. Abielu ja perekond on stabiilse ühiskonna jaoks hädavajali...
Milline on funktsionalistlik vaatenurk abielule ja perekonnale?
Funktsionalism. Arvestades perekonna rolli ühiskonnas, toetavad funktsionalistid arusaama, et perekonnad on oluline sotsiaalne institutsioon ja et nei...