Homoskedastilisus

Mis on homoskedastilisus?
Mida tähendab homoskedastilisus?Mis on homoskedastilisuse näide?Miks on homoskedastilisus oluline??Mis on homoskedastilisuse test?Mis on ökonomeetria...