Mittetäielik

Millised on mittetäieliku metamorfoosi näited?
Mittetäielik metamorfoos esineb termiitidel, täidel, tõelistel putukatel, rohutirtsudel, palvetamissärgil, ritsikal ja prussakatel. Millised on mõned ...
Milline loom läheb sinna mittetäieliku metamorfoosiga?
Mittetäielik metamorfoos – putukatel leitud metamorfoosi tüüp. Putukas läbib 3 kasvuetappi: muna-nümf-täiskasvanud. Mittetäieliku metamorfoosi läbivat...
Mis on näide mittetäielikust domineerivast inimjoonest?
Mittetäielikku domineerimist esineb inimestel harva; oleme geneetiliselt keerulised ja enamik meie tunnuseid pärineb mitmest geenist. ... Kui ühel sir...
Mis on mittetäielik metamorfoos?
Mittetäielik metamorfoos: Mittetäielik metamorfoos viitab putukate arengu tüübile, kus putukas toimuvad järk-järgult muutused munast täiskasvanuks saa...
Kui iga alleel domineerib mittetäielikult?
Mittetäielik domineerimine esineb heterosügootides, kus domineeriv alleel ei domineeri retsessiivse alleeli üle täielikult; pigem ilmneb järglastel va...