Kauri

Milleks loomad Kauri puud kasutavad?
Milleks kasutatakse kauripuid?Kas kauri maharaiumine on ebaseaduslik?Kuidas kauripuud lõhnavad?Kui vana on vanim kauripuu?Kui palju maksab kauri puit...