Aurutamine

Mis veistel aurab?
Aurutamine on tiinete loomade (nt lüpsilehm) toitmine kõrge toitumistasemega 6–8 nädalat enne poegimist/sünnitamist. Sööt peaks olema hea kvaliteediga...