Kolooniad

Kui palju baktereid saate kokku lugeda, enne kui neid on loendamiseks liiga palju?
Üle 250 loetakse liiga palju loendamiseks (TNTC), kuna on võimatu öelda, kas kolooniad on eraldatud. Alla 25 kolooniaga plaatidel ei ole statistilisel...
Milline oli poliitika 13 koloonias?
Kolooniavalitsused Kõigil kolmeteistkümnel koloonial oli harta või kirjalik leping koloonia ja Inglismaa kuninga või parlamendi vahel. Kuninglike kolo...
Kas Maryland on üks 13 kolooniast?
13 algset osariiki olid New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Põh...
Mida tegi emariik kolooniatega, kui nad ei järginud seadusi?
Miks kolonistid emamaa peale pahased olid?Kuidas emariigid kolooniaid kontrollisid?Kuidas sai emariik Ameerika mandri kolooniatest kasu?Kuidas koloni...
Millised olid Ameerika kolooniate peamised kaitsestruktuurid?
Milline oli kolooniate valitsusstruktuur?Millised on kolooniate kolm peamist poliitilist struktuuri?Kes oli kolonistide esimene kaitseliin 1775. aast...