Pidev

Miks neid nimetatakse katkendlikeks söötjateks?
Mis on katkendlikud söötjad?Mis on pidevad ja katkendlikud söötjad?Millised loomad on pidevsöötjad?Milline oleks pidevsööturi näide?Kas kalmaar on ka...
Mis vahe on diskreetsetel ja pidevatel tunnustel??
Kvantitatiivseid tunnuseid nimetatakse ka pidevateks tunnusteks ja need on kontrastiks kvalitatiivsetele ehk katkendlikele tunnustele, mis väljenduvad...