Lennie

Mis on Lennie jaoks loomakujutised??
Loomakujutised on Lennie iseloomustamisel üliolulised ja teda kirjeldatakse sageli kui "karu". See loomakontekst paneb paika tema olemuse – toore jõu ...
Kuidas Steinbeck annab edasi Lennise loomapäraseid omadusi?
Kuidas annab Steinbeck edasi Lennie loomalikke omadusi? Lennie ahmib vett nagu hobune. Tema käsi on nagu käpp. ... Söömiseks ja joomiseks kasutab ta k...
Millised on kaks looma, kellega Lenniet võrreldakse, ja nende võrdluste põhjused??
Milliseid loomi võrreldakse Lenniega?Kuidas on Lennie võrreldes koeraga?Kuidas on Lennie võrreldes hiirega?Milliste loomadega Lenniet selles peatükis...