Kirjastamine

Kas saate kirjeldada muusika avaldamise protsessi?
Muusika avaldamise protsess algab siis, kui helilooja või arranžeerija esitab kirjastusele käsikirja. Kirjanik võib sõlmida kirjastajaga lepingu teatu...